Gemotiveerde werknemers meer productiviteit

Heeft jouw bedrijf te maken met werknemers die niet goed functioneren? 

Komt het regelmatig voor dat werknemers niet goed functioneren of überhaupt niet in staat zijn te komen werken? Je ziet dat de productiviteit afneemt, net zoals de motivatie van verschillende werknemers, en tegelijkertijd het verzuim toeneemt. Het enthousiasme en de slagkracht van de organisatie nemen af.

Niet alleen individuele prestaties, maar de prestaties van het hele team, misschien wel de hele organisatie, komen onder druk te staan. Waar verzuim alleen een beeld geeft van de medewerkers die (gedeeltelijk) thuis zitten, gaat productiviteit ook over medewerkers die wel aan het werk zijn. Wanneer mensen blijven werken terwijl ze ziek of ongemotiveerd zijn, wordt dit presenteïsme genoemd.

Goed functionerende werknemers ontstaan niet vanzelf, die ontwikkel je!

Er moet iets gebeuren om de balans en betrokkenheid weer terug te krijgen! Want naast de bedrijfsresultaten, komen ook de vitaliteit en gezondheid van de medewerkers komt onder druk te staan. Hoe zorg je ervoor – vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid – dat alle werknemers vitaal, gezond en productief blijven?

Als bedrijf streef je naar betrokken en gemotiveerde medewerkers, die zich in staat voelen om topprestaties te leveren. Zowel fysiek als mentaal. Medewerkers hebben het gevoel in balans te zijn, en nemen initiatief. Dit soort medewerkers ontstaan niet, die ontwikkel je. Belangrijk om eerst meer informatie en inzicht te krijgen op aspecten die anders mogen onbenoemd of onderbelicht blijven, maar ondertussen wel belangrijke influencers zijn in het dagelijks functioneren van alle medewerkers.

Wat biedt Maximaal Gezond Werkt op het gebied van Dagelijks Functioneren?

Dagelijks functioneren kan worden verstevigd door – online en offline – workshops, lezingen, groepslessen, boulevards en individuele interventies op het gebied van:


Welk thema of welke thema’s passen het beste bij jou, jouw medewerker of jouw team? Klik op het thema, en verken de mogelijkheden!