Uit landelijk onderzoek is gebleken dat:

  • Ca. 70-85% van de werknemers een gemiddeld stressniveau ervaart.
    Om dit te ondersteunen adviseren wij interventies op het gebied van bewustwording, dagelijks functioneren en gezond & fit.
  • Ca. 10-30% van de werknemers een verhoogd stressniveau ervaart.
    Wij adviseren interventies op het gebied van Balans, Dagelijks functioneren en Persoonlijke kracht.
  • Ca. 2-5% van de werknemers een hoog stressniveau ervaart.
    Deze werknemers worden het beste gefaciliteerd door in te zetten op persoonlijke interventies, op het gebied waar meeste stress wordt ervaren.

Voor Werkgevers

Zijn er medewerkers in jouw bedrijf met vitaliteits- of gezondheidsklachten? Wil je medewerkers handvatten bieden en stimuleren om hun gezondheid te boosten? Wil jouw bedrijf een stress preventie programma implementeren? Welke thema’s spelen binnen jouw bedrijf? Klik op de foto voor meer informatie!