Verzuim: inzicht in gedrag en het eerlijke gesprek (leidinggevenden)

De leidinggevenden krijgen vaardigheden om beter inzicht te krijgen in ongewenst verzuim en om hun medewerkers bij te staan daar waar het gaat om belastbaarheid. Daarnaast leren leidinggevenden aanspreekbaarheid en het voeren van het eerlijke gesprek over gedrag en verzuim. Je wordt tijdens de training beschouwd in jouw regiefunctie, met andere woorden: je regisseert als het ware alle acties met betrekking tot preventie, verzuim en re-integratie. Dit laatste voor zover dit nog binnen jouw verantwoordelijkheidsgebied past. Alles draait hierbij om aanspreken op ongewenst en gewenst (verzuim) gedrag.

Trainer: Henk Hoogeveen
Soort: Workshop
Aantal deelnemers: 4 - 6

Duur: 3 uur
Code: MGW049