Vitaliteit

Maak van vitaliteit een prioriteit

Esther van Rijnsoever – Vitality2improve

En dát is precies waar de ondernemers die zich aan Stichting Maximaal Gezond hebben verbonden óók dagelijks mee bezig zijn. Niet alleen lokaal, in Vleuten-De Meern/ Leidsche rijn is vitaliteit een thema: het is zelfs in het Nationale Preventieakkoord van de rijksoverheid en in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024* opgenomen:

Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden, verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen en bijdragen aan vitaal ouder worden. Dat zijn vier gezondheidsvraagstukken waar het Rijk en gemeenten mee aan de slag gaan de komende jaren. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben daarover gezamenlijke afspraken gemaakt in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.

Deze vier gezondheidsvraagstukken waar Rijk en gemeenten extra mee aan de slag gaan, komen voort uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het RIVM en zijn specifiek gekozen, omdat deze gezondheidsvraagstukken een grote ziektelast veroorzaken, leiden tot de grootste gezondheidswinst voor kwetsbare groepen of kunnen leiden tot kostenbeheersing in de zorguitgaven. Bovendien vormen de gezondheidsvraagstukken een aanvulling op de beleidslijnen en landelijke programma’s die al lopen, zoals het Nationaal Preventieakkoord.

Maximaal Gezond is een gezondheidsnetwerk van complementair werkende (zorg)professionals. Wij kunnen met onze kennis en kunde bijdragen aan jouw gezondheid en vitaliteit. JIJ staat hierbij centraal.

Wat hebben de bewoners van Vleuten-De Meern/ Leidsche Rijn nodig om hun eigen gezondheid te bevorderen? Onder andere meer kennis over hoe voeding en leefstijlaspecten onze gezondheid beïnvloeden. En hoe ieder voor zich een optimale gezondheid kan bereiken. En, hoe kan een verstoord evenwicht worden hersteld. 

Gezonde voeding is natuurlijk belangrijk als basis, maar ontspanning is net zo belangrijk in onze drukke maatschappij met veel prikkels. Denk hierbij aan yoga, diverse massagevormen en mindfulness, of een workshop, lezing, groepsles of 1-op-1 interventie op het gebied van:

  • Dagelijks functioneren
  • Gezond & Fit
  • Samenwerken
  • In balans
  • Ontwikkeling
  • Werkplezier

Misschien herken je bij het lezen van dit artikel het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Ook de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 is gebaseerd op Positieve Gezondheid.

Staatsecretaris Paul Blokhuis vertelt: 

Waarom is Positieve Gezondheid zo prominent als uitgangspunt gekozen in de beleidsnota? Ons stelsel is ingericht op schade en schadeherstel. Terwijl de focus veel meer zou moeten liggen op wat mensen wel kunnen. De brede benadering is op individueel niveau van belang; bijvoorbeeld in de spreekkamer van de huisarts waar iemand met onverklaarbare buikpijn onderliggend last kan hebben van eenzaamheid. En toch grijpen we in ons huidig stelsel snel naar medicatie. Ik wil mensen geen hulpverlening ontzeggen, maar ik denk wel dat we oog moeten hebben voor de brede gezondheid. Dat doet Positieve Gezondheid.

Hiermee kun je vraagstukken in onze samenleving in een ander licht bekijken; door uit te gaan van het positieve. En dat vertaalt zich door in alle facetten van de samenleving. Bijvoorbeeld in de fysieke omgeving; het aanleggen van fietspaden, speelplaatsen inrichten voor kinderen, het kinderen gunnen dat buitenspelen soms een beetje wild en vies is. Ik kom nog uit de generatie dat ik vroeger met een gat in mijn broek thuis kwam, gewoon omdat wij het buitenleven gingen ontdekken en onze dagen niet versleten met gamen.”

Naast Positieve Gezondheid, dat door veel (zorg)professionals bij intakegesprek of consult wordt gebruikt, staat een holistische denk- en werkwijze centraal bij alle professionals die zijn aangesloten bij Maximaal Gezond. Dat houdt in dat wij naar het geheel kijken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd. Als alles met elkaar verbonden is, kan het zo zijn dat de klacht niet op zichzelf staat en dat de oorzaak ergens anders zit dan je aanvankelijk denkt. Het kan dan nuttig zijn om vanuit verschillende disciplines naar de klacht te kijken om de mogelijke oorzaken en oplossingen te vinden om het herstel te bevorderen.

Wil jij weten hoe jij – aanvullend op de reguliere zorg die jij mogelijk al gebruikt – de regie kunt pakken op jouw gezondheid? Kijk voor meer informatie en ons totale aanbod – dat regelmatig wordt uitgebreid – op www.maximaal-gezond.nl

* Bron: https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/paul-blokhuis/nieuws/2020/05/25/staatssecretaris-blokhuis-met-gemeenten-aan-de-slag-voor-gezondheid

Meer weten?

Wil je meer weten? Lijkt dit wat voor jou of voor je bedrijf? Bij Maximaal Gezond Werkt zijn er tal van interventies die je op de goede weg kunnen helpen. Kijk onder aanbod

Als je contact met ons opneemt, denken we graag mee over wat het beste aansluit bij de behoefte. Maximaal Gezond Werkt is op gebied van Positieve Gezondheid een strategische sparringpartner.