Gezond Voelen

Gezond zijn en je gezond voelen is een combinatie van voeding, beweging, ontspanning en mindset. De invalshoek van onze interventies is – impliciet dan wel expliciet – gebaseerd op Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een uitwerking in 6 dimensies van een bredere kijk op gezondheid, waar we meer invloed op hebben dan wij denken! Het accent ligt niet op de beperkingen, maar op veerkracht en dat wat het leven betekenisvol maakt.