Communicatie

Hoe communiceer jij? Iedere dag communiceren we. Zelfs als je niets zegt, communiceer je toch!  Het grootste deel van onze communicatie wordt bepaald door ‘onbewuste’ processen. Je houding, gebaren, gezichtsuitdrukking en je ademhaling bepalen voor ongeveer de helft hoe de boodschap overkomt bij de ander. Daarnaast is de toon, het tempo, het timbre en het volume bepalend voor een derde van de communicatie. Dat zijn enorme percentages, nietwaar? Er blijft maar een paar proces over voor de woorden die we uitspreken. Wat kun je doen om elkaar nog beter te begrijpen?